PDGA-rating

Inom discgolf stöter man ofta på förkortningen PDGA som står för "Professional Disc Golf Association". PDGA är det internationella discgolfförbundet och de ansvarar för att upprätthålla de officiella reglerna samt spelarbetyg för discgolfspelare över hela världen.

Discgolfturneringar spelas ofta som PDGA-sanktionerade, vilket innebär att du för turneringen spelar enligt de officiella reglerna och riktlinjerna från PDGA. När du spelar en PDGA-turnering rapporteras alla resultat till PDGA och varje spelare får ett PDGA-betyg. För att delta i PDGA-turneringar måste du vara medlem i PDGA, vilket är lätt att bli och inte kostar mycket. 

PDGA:s betygssystem kan verka lite komplicerat när du väl bekantat dig med det och nedan hittar du en recension av hur det fungerar. Det är inget du behöver veta något om för att spela, men när du börjar gå lite mer på djupet med ditt spel är det skönt att veta lite mer om processen. 

Vad är ett PDGA-betyg?

Ett PDGA-betyg är en siffra som säger något om vilken nivå du spelar på när du går till en turnering. Detta är det officiella betyget som alla discgolfspelare får efter att ha spelat en PDGA-turnering. Betygssystemet kan användas för att följa utvecklingen av ditt spel, och det används även till många turneringar som en riktlinje för vilken rad du som spelare måste registrera dig och spela i. 

Som nybörjare kommer du att upptäcka att ditt betyg vanligtvis ligger mellan 600 och 800. De bästa spelarna i världen 2021 är runt 1060.

För att förstå hur klassificeringssystemet fungerar finns det olika komponenter att känna till:

  • En spelares personliga PDGA-spelares betyg
  • Ett PDGA-betyg för en enda turneringsrunda

Hur och när kommer mitt personliga betyg att beräknas?

En discgolfspelare får ett betyg för varje runda han har spelat i PDGA-sanktionerade turneringar. Dessa betyg ligger till grund för beräkningen av spelarens personliga betyg. En spelares personliga betyg beräknas utifrån den senaste omgången en spelare har genomfört och alla omgångar under de senaste 12 månaderna innan denna. I händelse av att en spelare under den perioden har spelat mindre än 8 omgångar i PDGA-sanktionerade turneringar, inkluderas istället rundor för de senaste 24 månaderna. 

När PDGA har identifierat de rundor som ska inkluderas i spelarens betyg, tilldelas de sista 25 % av rundorna ett högre värde så att dessa räknas två gånger. Dessutom tas alla rundor som ligger betydligt under spelarens betyg bort och definieras betydligt av PDGA som mer än 2,5 standardavvikelser eller 100 betygspoäng. På så sätt baseras en spelares personliga PDGA-betyg på alla de senaste turneringsrundorna han har spelat, med undantag för eventuella rundor där du har spelat mycket under din normala nivå.

Det officiella betyget uppdateras en gång i månaden den andra tisdagen i varje månad.

Hur beräknas mitt betyg för en turneringsomgång?

När snacket faller på att beräkna betyget för en turneringsomgång blir det lite komplicerat. För en turnering beräknas betyget för den individuella spelarens omgång i förhållande till vad en teoretisk 1000-rankad spelare skulle göra poäng på rundan. Den beräknas utifrån hur spelarfältet för turneringen har presterat under omgången och deras nuvarande betyg. Detta teoretiska värde kallas SSA som står för Scracth Scoring Average. Ett exempel på en SSA kan vara att de teoretiska 1000-rankade spelarna skulle slutföra rundans 18 hål på 55 kast. I så fall är SSA-värdet 55. 

För att beräkna SSA-värdet ingår inte alla spelare i fältet, utan endast de spelare som har genomfört minst 8 PDGA-sanktionerade turneringsrundor. De poäng som gjorts av nyare spelare ignoreras alltså. Det beskrivs inte exakt varför det är så, men man kan gissa att det beror på att nya spelare vanligtvis kommer att fluktuera mer i nivå till de första turneringarna och därför kommer deras betyg att vara lite instabila i början. 

När SSA-värdet har hittats, bestäms ett värde för varje kast som en spelare till turneringen har varit bättre eller sämre än SSA. Värdet på en rulle är vanligtvis mellan 8 och 12 poäng per rulle. Det beror på dag och hur stor spridning det är bland spelarna till turneringen. När både SSA för de teoretiska 1000-rankade spelarna och betygsvärdet per kast har beräknats, kan PDGA fastställa ett betyg för dagens alla spelares omgångar.

Som ett exempel: Den teoretiska 1000-rankade spelaren använder 55 kast på 18 hål och värdet per kast är satt till 10 ratingpoäng. En spelare för turneringen har använt 60 vilket är 5 kast mer och tilldelas därför ett PDGA-betyg på 950 för omgången. Regnstykket er altså: 1000 - 5x10 = 950. Det kan förstås också vara så att en spelare fullföljer sin runda på färre kast än de teoretiska 1000-rankade spelarna, och då får han ett rundabetyg på över 1000.

Vilken rad ska jag spela i för turneringen?

Både som nybörjare och erfaren discgolfspelare finns det många möjligheter att komma ut och spela turnering. Det finns plats för alla och det tävlas i flera olika rader för både herrar och damer. 

De flesta turneringar har en bra beskrivning av vilken rad de olika spelarna måste anmäla sig till. Nedan hittar du en beskrivning av de olika raderna och de riktlinjer som gäller för att ställa upp i dem enligt PDGA.

 Rad m/k Nivå PDGA-klassningskrav
MPO Professionellt öppet Inget krav
MA1 Avancerad  Inget krav, 935 eller högre måste spela här eller MPO
MA2 Mellanliggande Under 935
MA3 Rekreation Under 900
MA4 Nybörjare Under 850
FPO Kvinnor Professionellt öppet Inget krav
FA1 Kvinnor Avancerade kvinnor Inget krav, 825 eller högre måste spela här eller FPO
FA2 Kvinnor Mellanliggande kvinnor Under 825
FA3 Kvinnor Fritids kvinnor Under 775
FA4 Kvinnor Nybörjare kvinnor Under 725

* Spelare med betyg över de definierade PDGA-betygskraven för MA1 och FA1 måste därför åtminstone spela i MA1/FA1 eller de professionella divisionerna. 

Det är inte alla turneringar som erbjuder ovanstående rader, och det finns även ytterligare rader för juniorspelare och spelare över 40 år. Utöver de rader som nämns på denna sida finns det även många turneringar där alla kan ställa upp och där det bara finns en enda rad att spela i. 

Sammanfattning

Som det kanske har blivit tydligt är betygssystemet lite komplicerat, och viktigast av allt räcker det att säga att man inte behöver förstå det i detalj eller förhålla sig särskilt mycket till det. Det hela körs automatiskt när den som ansvarar för turneringen laddar upp resultaten till PDGA, och du kan PDGA hemsida slå upp hans betyg och se vilka omgångar som har räknats. 

Huvudpunkterna om PDGA-betyg kan sammanfattas enligt följande:

  • Ditt betyg uppdateras den andra tisdagen i varje månad
  • Din sista turneringsomgång och alla omgångar 12 månader innan den räknas - med några få undantag
  • För varje turnering bedöms vad en teoretisk 1000-rankad spelares poäng är och alla deltagare tilldelas ett betyg av sin omgång baserat på denna poäng.